صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

تفاوت بین گلدوزی محلول در آب و توری

2022-06-10

از یک یا چند گروه از نخ های موازی استفاده کنید تا تمام سوزن های کار دستگاه را از جهت تار تغذیه کنید تا یک پارچه کشباف ایجاد شود. این روش را تار بافی و به پارچه بافتنی شکل گرفته تار بافی می گویند. پارچه کشباف را پارچه کشباف می گویند. توری بافندگی تار یک پارچه توری نواری و توری است که توسط دستگاه تار بافندگی بافته می شود.


تفاوت

در نگاه اول، شباهت توری و توری محلول در آب این است که هر دو سوراخ دارند، اما تفاوت آشکار این است که توری به طور کلی نازک تر است و جلوه سه بعدی آن به خوبی توری گلدوزی محلول در آب نیست.